• .Plaatsen MWB

WELKOM BIJ MENTORSCHAP WEST-BRABANT

Met recht betrokken!

De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Mentorschap West-Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Ook bemiddelen wij bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Mentorschap West-Brabant geeft informatie en advies over het mentorschap.

Over ons

 • Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door een ziekte of een beperking?

 • Wat als iemand niet volledig (meer) in staat is om te beslissen over zijn of haar eigen leven?

 • Wat als er geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar daarbij te helpen?

In die gevallen kan de Stichting Mentorschap West-Brabant zorgen voor een mentor.

Een ziekte of beperking kan het moeilijk maken om te beslissen in complexe situaties. Als er dan geen naaste familie is om bij te staan, kan een wettelijk mentor de eerste contactpersoon zijn. Een mentor is onafhankelijk van zorgorganisaties en ondersteunt vanuit het gedachtegoed van de cliënt.

Goed mentorschap vraagt om randvoorwaarden om hier praktijk van te maken. De Stichting Mentorschap West-Brabant biedt wettelijke vertegenwoordiging en bescherming voor (west)-Brabanders en ziet, naast de rechtbank, toe op de kwaliteit van het mentorschap.

Een mentor is een vertrouwenspersoon en een wettelijk benoemd vertegenwoordiger voor persoonlijke en immateriële zaken. Hij of zij kan aanvullen of overnemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan. Een bewindvoerder doet dit voor financiële en materiele zaken.

De stichting Mentorschap West-Brabant leidt vrijwilligers op tot wettelijk mentor en begeleidt hen actief in hun rol. Een cliënt en mentor worden één op één gekoppeld. Onze mentoren zijn weldenkende Brabanders die zo’n 4 tot 8 uur per maand persoonlijk betrokken zijn.

De Stichting Mentorschap West-Brabant is geaccrediteerd lid van Mentorschap Nederland

 IMG 8159

Hoe vraag ik het mentorschap aan?

Mentorschap kan door de betrokkene zelf, door de familie (tot in de vierde graad) of door de instelling waar de persoon woont, worden aangevraagd. De mentor wordt vervolgens door de kantonrechter benoemd. Klik hier als u op zoek bent naar een mentor.

IMG 8227

Hoe word ik zelf mentor?

Als mentor bent u niet zomaar een vrijwilliger, u betekent namelijk écht iets voor een ander. Bij Stichting Mentorschap West-Brabant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mentoren, die bereid zijn om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende zorg van een ander op zich te nemen. Klik hier als u ook echt iets voor een ander wil betekenen!

 

Onze missie, visie en waarden

Onze missie

Wij geven betrokken en zorgvuldig vorm aan wettelijk mentorschap. Daarom matchen wij cliënt en mentor één op één en leveren we een inzet die verder gaat dan de gegeven tijd van 17 uur per jaar vanuit de Wet Mentorschap. Onze stichting geeft samen met de vaste mentor datgene wat nodig en wenselijk is om onafhankelijk belangen te behartigen vanuit het gedachtegoed van de cliënt.  Samen trekken we op met de cliënt, zorgverlener en mogelijke andere betrokkenen. Uiteraard volgens alle geldende kwaliteitsnormen.
Wij zijn er voor elkaar, onze mentoren én cliënten met het hoofd koel en het hart warm.

Onze visie

Iedereen die moeite heeft zelfstandig regie te houden heeft recht op onafhankelijke behartiging van immateriële belangen.
Onze stichting heeft vier speerpunten:

 • die kwetsbare West-Brabanders bereiken waar vertegenwoordiging van immateriële belangen nuttig en nodig is
 • weldenkende Brabanders bereiken voor de rol van mentor om zo onze doelgroepen te blijven bedienen
 • bekendheid van de Wet Mentorschap bevorderen om zo bij te dragen aan levenskwaliteit en leefbaarheid in West-Brabant
 • kenniscentrum op gebied van vormen van ondersteuning en beschermingsmaatregelen voor professionals en individuen

Onze waarden

 • Betrokkenheid en verbinding
  Onze mentoren hebben als vrijwilliger een intrinsieke motivatie om mentor te zijn voor hun cliënt.  Anders dan de 17 uur per jaar die de wet Mentorschap stelt, geeft onze stichting samen met de vaste mentor in zo’n 50 à 70 uur per jaar het mentorschap vorm. Dat wordt direct opgemerkt door de cliënt én de zorgverleners. Persoonlijk contact maakt hét verschil in hoe koers wordt gevaren en besluiten genomen kunnen worden.
  Belanghebbenden, zorgverleners, publiek en pers kunnen altijd bij ons terecht voor inhoudelijke vragen over mentorschap. We verdiepen ons in de wereld om ons heen en zullen relevante ontwikkelingen in de samenleving, de rechtspraak en het sociale domein zo nodig vertalen in het mentorschap waar wij voor staan. We gaan samenwerkingen aan en trekken op met o.a. de gemeente om zo onze doelen met elkaar te bereiken.
 • Zorgvuldigheid en professionaliteit
  De rol van mentor is een verantwoordelijke taak. Zij die kwetsbaar zijn mogen rekenen op secure afwegingen van hun belangen en geborgde continuïteit daarin. Het zit in onze attitude om zorgvuldig te werk te gaan. Dat maakt dat een ieder vanuit zijn rol wordt aangesproken op integriteit en verantwoordelijkheid zoals de vaste mentoren, bureauvrijwilligers, coördinatoren, administratief medewerkster en bestuur.
  Op individueel niveau en voor de gehele bureauorganisatie leggen we verantwoording af aan de rechtbank. Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele Bewind en Mentorschap en Mentorschap Nederland toetst jaarlijks de kwaliteit.
 • Diversiteit en nuchterheid
  Onze stichting is een bont gezelschap Brabanders. Onze manier van denken is vanuit creativiteit en vrijheid. Dat doen we met een zekere nuchterheid. Dat wat werkt behouden we en waar we stagneren zullen we na bezinning nieuwe routen uitproberen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn harde werkers die zich oprecht voor hun medemens inzetten. We gaan zuinig om met de beschikbare middelen en maken keuzes op basis van de toegevoegde waarde.

Goed mentorschap

Goed mentorschap bestaat uit een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om dat te borgen werken wij ook volgens de kwaliteitsnormen en uitgangspunten van Goed Mentorschap . Daarnaast geeft Goed Mentorschap een beeld van wat wij kunnen bieden.

De uitgangspunten van Goed Mentorschap zijn:

 1. Onze cliënt houdt zo veel mogelijk zelf de regie over zijn/haar leven.
 2. Onze mentoren streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt na.
 3. Mentor-cliënt en mentor-coördinator communiceren open met elkaar.
 4. De stichting informeert, begeleidt en schoolt mentoren.

De coördinatoren zorgen ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn opdat een mentor goed mentorschap kan uitvoeren. Net zoals het bestuur diezelfde taak heeft voor de coördinatoren

Betrokkenheid en Klachtenregeling

Ook naast het bieden van begeleiding en scholing blijft Mentorschap West-Brabant nauw betrokken bij de werkzaamheden van de mentoren:

 • Mentorschap West-Brabant waakt over het functioneren van haar mentoren en biedt ondersteuning wanneer dat nodig is.
 • Zij organiseert bijeenkomsten voor mentoren waarbij bepaalde thema’s en onderwerpen onderling besproken kunnen worden.
 • De mentoren worden begeleid bij het opstellen van een jaarverslag, dat jaarlijks aan de kantonrechter gegeven moet worden.
 • Wij hebben een eigen klachtenregeling waarbij we gebruik maken van onafhankelijke "klachtencontactpersonen"

zie voor meer informatie het document "landelijke klachtenregeling"

FacebookFinduson

logo westbrabant 

ANBI

Mentorschap West-Brabant is aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI geregistreerd

Lees meer

Bewaren

 

 

Jaarbeeld 2023 in één oogopslag!

Een Trots Bestuur, Samen Werken en Leren, Klachten en AVG, Waarderend Verbeteren, Aantallen en Financiën 2023
Wilt u het, uitgewerkte Jaarverslag 2023 lezen, klik dan hier

Dit jaar kunnen we ons jaarverslag óók in de vorm van een "Infograph" presenteren

Bekijk hier het Jaarverslag 2023 in vorm van een Infograph

 

 lente 2024

Het is lente…..!!

Met bloeiende magnolia’s en tulpen in overvloed willen we graag weer naar buiten en de zon in.

Ook onze cliënten willen graag weer eens een wandelingetje maken buiten, samen met hun vertrouwde mentor, om zo de voor hen belangrijke zaken te kunnen bespreken.

Bij Stichting Mentorschap West-Brabant zijn we op zoek naar gemotiveerde en betrokken vrijwilligers, die mentor willen worden, om voor onze cliënten het verschil te maken.

Mentor zijn is niet zomaar vrijwilligerswerk. Als mentor (wettelijk vertegenwoordiger) draag je de zorg over een ander en kun je ook echt iets voor een ander betekenen. Onze vrijwillige mentoren staan hun cliënt bij in het nemen van belangrijke beslissingen en bieden hen ondersteuning en advies waar dat nodig is bij het vormgeven van hun leven op het gebied van hun zorg en welzijn.

Als mentor word je 1 op 1 gekoppeld aan iemand die een mentor zoekt. Daarbij houden wij rekening met zowel de wensen en mogelijkheden van de cliënt als die van jou als mentor.  

Je kunt het mentorschap flexibel invullen en ontvangt scholing en begeleiding van de stichting.

Heb jij interesse? Wij gaan graag met je in gesprek om te onderzoeken of dit bijzondere en waardevolle vrijwilligers werk bij je past.

Je kunt je aanmelden via onze website www.mentorschapwestbrabant.nl met het aanmeldformulier of ons bellen via 076-5083537.

Mariet Nefs en Myriam Söder, coördinatoren Stichting Mentorschap West-Brabant

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en Mentorschap West-Brabant

Mentorschap West-Brabant is zich zeer bewust van de waarde van privacy en gaat dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.
Hier kunt u lezen hoe en welke gegevens Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen verwerken.

 

      Marloes

 Marloes heeft down!

Een mentor helpt haar bij het nemen van beslissingen over zorg, hulp en begeleiding. Dankzij haar mentor kan Marloes waardig deelnemen in...

www.youtube.com

Mariet en Myriam, coördinatoren Mentorschap West-Brabant

Heb je interesse in mentorschap, neem dan contact met ons op via info@mentorschapwestbrabant.nl of 076-5083537

 

Vijf eigenschappen waaraan je een goede mentor herkent | nlgroeit

Maakt u het verschil?

Stichting Mentorschap West-Brabant is altijd op zoek naar gemotiveerde en betrokken vrijwilligers, die mentor willen worden van kwetsbare mensen. In de animatie, gemaakt door studenten van Avans Hogeschool, ziet u wat het mentorschap inhoudt en hoe u zich aan kunt melden.

 

 

Ik ben op zoek naar een mentor, hoe werkt dat?

      Lees dat hier!                 

Easy Facebook Page