• frontpage
  • Welkom bij Mentorschap West-Brabant

Met recht betrokken!

De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Mentorschap West-Brabant. werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Ook bemiddelen wij bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Mentorschap West-Brabant geeft informatie en advies over het mentorschap.

Wat als je niet meer in staat bent om zelf keuzes te maken?

De regie voeren over het eigen leven is niet altijd eenvoudig, zeker wanneer er om je heen geen netwerk (meer) is.
Dementerende mensen, mensen met psychische problemen, mensen met een verstandelijke beperking, allemaal hebben zij daar in meer of mindere mate moeite mee.
Om hen daarbij te ondersteunen kunnen mentoren worden aangesteld door de kantonrechter.
Een mentor is een vrijwilliger die de betrokkene helpt bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ook kan de mentor in onderhandelingen met zorgaanbieders zijn of haar cliënt ondersteunen waar nodig is.
Stichting Mentorschap West-Brabant, heeft als doelstelling vrijwilligers die mentor willen worden te werven, op te leiden en te koppelen aan mensen die een mentor zoeken. De mentor wordt begeleid en ondersteund tijdens zijn mentorschap door de coördinator van de Stichting.
Een paar keer per jaar wordt er een cursus (kosteloos) georganiseerd voor aankomende mentoren. Wellicht is je interesse gewekt! Meldt je aan voor een vrijblijvend intake gesprek!

IMG 8277

Als er geen familie is die deze zorg voor hen draagt,wie dan wel?

Wie neemt voor deze groep mensen beslissingen op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding en verpleging, wanneer dat zelf niet meer gaat? Dat is de taak van de mentor. Het mentorschap is speciaal in het leven geroepen voor mensen die door hun beperkingen niet meer in staat zijn om hun eigen keuzes te maken.

Wat is een mentor?

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een betrokkene die door psychische of lichamelijke oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met een verslaving.

IMG 8159

Hoe vraag ik het mentorschap aan?

Mentorschap kan door de betrokkene zelf, door de familie (tot in de vierde graad) of door de instelling waar de persoon woont, worden aangevraagd. De mentor wordt vervolgens door de kantonrechter benoemd. Klik hier als u op zoek bent naar een mentor.

Wat doet de mentor?

De mentor vertegenwoordigt de betreffende persoon op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Daar waar nodig neemt de mentor beslissingen over zorg en persoonlijk welzijn van de betrokkene over. Daarbij wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met wat de persoon nog wél kan. Als de betrokkene nog in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan probeert de mentor dit zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. 

IMG 8227

Hoe word ik zelf mentor?

Als mentor bent u niet zomaar een vrijwilliger, u betekent namelijk écht iets voor een ander. Bij Stichting Mentorschap West-Brabant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mentoren, die bereid zijn om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende zorg van een ander op zich te nemen. Klik hier als u ook echt iets voor een ander wil betekenen!

IMG 8192

Onze missie

Mentorschap West-Brabant streeft ernaar om elke burger in West-Brabant, die de regie over zijn leven verliest, te vertegenwoordigen, zodat hij de mogelijkheid behoudt om te blijven leven op de manier die door hem gewenst wordt.

 

 hands                                

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

FacebookFindusonBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 Logo OPROEP MWB 2

Mentorschap West-Brabant zoekt bestuursleden

Mentorschap West- Brabant (MWB) is een zelfstandige Stichting die mensen helpt die moeite hebben om de regie over hun eigen leven te houden. Het gaat om beslissingen die genomen moeten worden t.a.v. verzorging, verpleging en behandeling. Een mentor helpt daarbij.
Het bestuur tracht daartoe de vereiste middelen en organisatie te verschaffen. Uitbreiding met twee leden is nu gewenst.

Lees hier de volledige oproep!

Logo Nieuwsbrief MWB

Nieuwsbrief november 2017

De nieuwsbrief van november 2017 staat klaar!

Lees hier de laatste ontwikkelingen en de toekomstige plannen van MWB

 

Team Klachtencontactpersonen compleet!

De vacature voor een tweede Klachtencontactpersoon is ingevuld door het toetreden van Gert Stigter. Meer informatie over Gert vindt u hier!

  Logo Jaarbeeld

Jaarbeeld MWB 2016

 In dit Jaarbeeld schetst ons bestuur de ontwikkelingen, zowel financieel, bestuurlijk, als praktisch, bij stichting MWB in het jaar 2016.

Voor de Jaarbrief 2016 klikt u hier.

De Balans en exploitatierekening 2016 vindt u hier.

                                                          30622860 computer virus alert sign

Als ik u nou mijn e-mailadres geef en u vraag om al uw gebruikersnamen en wachtwoorden van e-mailboxen, uw bankgegevens, DigiD en andere websites naar mij te mailen, doet u dat dan?

Nee toch zeker! En toch loopt u het risico dat slechtwillenden het niet eerst netjes vragen, maar er met bovengenoemde gegevens van door gaan en u binnen de kortst mogelijke tijd een enorme schade oploopt! Zowel uw privacy, uw financiën en de gegevens op uw computer lopen gevaar.

Lees de informatie op onderstaande link s.v.p. goed door en zorg dat u geen slachtoffer van criminelen wordt. Lees hier de hele informatie.

  klachtenregeling

Betrokkenheid en Klachtenregeling

Ook naast het bieden van begeleiding en scholing blijft Mentorschap West-Brabant nauw betrokken bij de werkzaamheden van de mentoren:

  • Mentorschap West-Brabant waakt over het functioneren van haar mentoren en biedt ondersteuning wanneer dat nodig is.
  • Zij organiseert bijeenkomsten voor mentoren waarbij bepaalde thema’s en onderwerpen onderling besproken kunnen worden.
  • De mentoren worden begeleid bij het opstellen van een jaarverslag, dat jaarlijks aan de kantonrechter gegeven moet worden.
  • Wij hebben een eigen klachtenregeling waarbij we gebruik maken van onafhankelijke "klachtencontactpersonen"

zie voor meer informatie het document "landelijke klachtenregeling"

 BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewareBewareBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

Bewaren

BewareBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?