• .Plaatsen MWB

Snelgids gebruik Teams

Hulpmiddel bij het instellen van het gebruik van MicrosoftTeams

Taken en profiel van de mentor

Taken en profiel van de mentor

Download hier

Presentatie Donorwet

Presentatie Donorwet

Download hier

Arabische uitleg

Arabische uitleg

Download hier

Huishoudelijk Reglement Stichting MWB 2017

Aanbevelingen Mentorschap door Rechtspraak

Aanbevelingen mentorschap
Vastgesteld door het LOVCK op 8 juni 2015

Download hier

Privacy Verklaring 2019 rev 2023

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, medewerkers, bewindvoerders en zorgorganisaties worden vastgelegd.

Download hier

Klachten regeling

Hier vindt u uitleg en informatie over de klachtenregeling van Mentorschap West-Brabant    

Download hier

Onkostenverklaring Mentor

onkostenverklaring

Op dit fomulier kunt u aangeven wat er met uw jaarlijkse onkostenvergoeding moet gebeuren.

Mentorschapsplan Mentorschap West-Brabant

Het mentorschapsplan van Mentorschap West-Brabant

download hier

Jaarlijks Mentorschapsverslag Rechtbank

Download hier

Let op! Dit document kun je het best openen en bewerken met Adobe Reader

Tussentijdse en 5-jaarlijkse evaluatie

Tussentijdse en 5-jaarlijkse evaluatie aan Rechtbank. Download hier

Let op! Dit nieuwe formulier vervangt de oude 5-Jaarsrapportage en is het best te bewerken en opslaan met Adobe Reader

Registratieformulier Overlijden

 

Hulpmiddel om de laatste wensen van uw client vast te leggen

Voorbeeld Draaiboekje bij Overlijden

Hulpmiddel bij het opstellen van een plan van aanpak bij overlijden van een cliënt

Download hier

Wilsverklaring

Wilsverklaring

Download hier

[12  >>