Huishoudelijk Reglement Stichting MWB 2017

Privacy Reglement

Privacyreglement

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, medewerkers, bewindvoerders en zorgorganisaties worden vastgelegd.

Klachten regeling

Hier vindt u uitleg en informatie over de klachtenregeling van Mentorschap West-Brabant     Klachtenregeling

Aanbevelingen Mentorschap door Rechtspraak

Aanbevelingen mentorschap
Vastgesteld door het LOVCK op 8 juni 2015

Onkostenverklaring Mentor

onkostenverklaring

Op dit fomulier kunt u aangeven wat er met uw jaarlijkse onkostenvergoeding moet gebeuren.

Mentorschapsplan Mentorschap West-Brabant

Rapportageformulier Rechtbank

5-jaarlijkse evaluatie

5-jaarlijkse evaluatie aan Rechtbank

Voorbeeld Draaiboekje bij Overlijden

Hulpmiddel bij het opstellen van een plan van aanpak bij overlijden van een cliënt

Korte Handleiding Het Dossier

Korte handleiding bij het gebruik van Het Dossier

Routekaart voor het invoeren van e-mails in het cliëntdossier

Hulpmiddel bij het invoeren van e-mails in het cliëntdossier

Routekaart voor het invoeren van documenten in het cliëntdossier

Hulpmiddel bij het invoeren van documenten in het cliëntdossier

Handleiding gebruik mailbox op Smartphone

Handleiding van het gebruik van de mailbox van Mentorschap West-Brabant op een mobiele telefoon

Registratieformulier Overlijden

 

Hulpmiddel om de laatste wensen van uw client vast te leggen