• .Plaatsen MWB

WELKOM BIJ MENTORSCHAP WEST-BRABANT

Met recht betrokken!

De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Mentorschap West-Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Ook bemiddelen wij bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Mentorschap West-Brabant geeft informatie en advies over het mentorschap.

Over ons

 • Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door een ziekte of een beperking?

 • Wat als iemand niet volledig (meer) in staat is om te beslissen over zijn of haar eigen leven?

 • Wat als er geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar daarbij te helpen?

In die gevallen kan de Stichting Mentorschap West-Brabant zorgen voor een mentor.

Een ziekte of beperking kan het moeilijk maken om te beslissen in complexe situaties. Als er dan geen naaste familie is om bij te staan, kan een wettelijk mentor de eerste contactpersoon zijn. Een mentor is onafhankelijk van zorgorganisaties en ondersteunt vanuit het gedachtegoed van de cliënt.

Goed mentorschap vraagt om randvoorwaarden om hier praktijk van te maken. De Stichting Mentorschap West-Brabant biedt wettelijke vertegenwoordiging en bescherming voor (west)-Brabanders en ziet, naast de rechtbank, toe op de kwaliteit van het mentorschap.

Een mentor is een vertrouwenspersoon en een wettelijk benoemd vertegenwoordiger voor persoonlijke en immateriële zaken. Hij of zij kan aanvullen of overnemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan. Een bewindvoerder doet dit voor financiële en materiele zaken.

De stichting Mentorschap West-Brabant leidt vrijwilligers op tot wettelijk mentor en begeleidt hen actief in hun rol. Een cliënt en mentor worden één op één gekoppeld. Onze mentoren zijn weldenkende Brabanders die zo’n 4 tot 8 uur per maand persoonlijk betrokken zijn.

De Stichting Mentorschap West-Brabant is geaccrediteerd lid van Mentorschap Nederland

 IMG 8159

Hoe vraag ik het mentorschap aan?

Mentorschap kan door de betrokkene zelf, door de familie (tot in de vierde graad) of door de instelling waar de persoon woont, worden aangevraagd. De mentor wordt vervolgens door de kantonrechter benoemd. Klik hier als u op zoek bent naar een mentor.

IMG 8227

Hoe word ik zelf mentor?

Als mentor bent u niet zomaar een vrijwilliger, u betekent namelijk écht iets voor een ander. Bij Stichting Mentorschap West-Brabant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mentoren, die bereid zijn om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende zorg van een ander op zich te nemen. Klik hier als u ook echt iets voor een ander wil betekenen!

 

Onze missie, visie en waarden

Onze missie

Wij geven betrokken en zorgvuldig vorm aan wettelijk mentorschap. Daarom matchen wij cliënt en mentor één op één en leveren we een inzet die verder gaat dan de gegeven tijd van 17 uur per jaar vanuit de Wet Mentorschap. Onze stichting geeft samen met de vaste mentor datgene wat nodig en wenselijk is om onafhankelijk belangen te behartigen vanuit het gedachtegoed van de cliënt.  Samen trekken we op met de cliënt, zorgverlener en mogelijke andere betrokkenen. Uiteraard volgens alle geldende kwaliteitsnormen.
Wij zijn er voor elkaar, onze mentoren én cliënten met het hoofd koel en het hart warm.

Onze visie

Iedereen die moeite heeft zelfstandig regie te houden heeft recht op onafhankelijke behartiging van immateriële belangen.
Onze stichting heeft vier speerpunten:

 • die kwetsbare West-Brabanders bereiken waar vertegenwoordiging van immateriële belangen nuttig en nodig is
 • weldenkende Brabanders bereiken voor de rol van mentor om zo onze doelgroepen te blijven bedienen
 • bekendheid van de Wet Mentorschap bevorderen om zo bij te dragen aan levenskwaliteit en leefbaarheid in West-Brabant
 • kenniscentrum op gebied van vormen van ondersteuning en beschermingsmaatregelen voor professionals en individuen

Onze waarden

 • Betrokkenheid en verbinding
  Onze mentoren hebben als vrijwilliger een intrinsieke motivatie om mentor te zijn voor hun cliënt.  Anders dan de 17 uur per jaar die de wet Mentorschap stelt, geeft onze stichting samen met de vaste mentor in zo’n 50 à 70 uur per jaar het mentorschap vorm. Dat wordt direct opgemerkt door de cliënt én de zorgverleners. Persoonlijk contact maakt hét verschil in hoe koers wordt gevaren en besluiten genomen kunnen worden.
  Belanghebbenden, zorgverleners, publiek en pers kunnen altijd bij ons terecht voor inhoudelijke vragen over mentorschap. We verdiepen ons in de wereld om ons heen en zullen relevante ontwikkelingen in de samenleving, de rechtspraak en het sociale domein zo nodig vertalen in het mentorschap waar wij voor staan. We gaan samenwerkingen aan en trekken op met o.a. de gemeente om zo onze doelen met elkaar te bereiken.
 • Zorgvuldigheid en professionaliteit
  De rol van mentor is een verantwoordelijke taak. Zij die kwetsbaar zijn mogen rekenen op secure afwegingen van hun belangen en geborgde continuïteit daarin. Het zit in onze attitude om zorgvuldig te werk te gaan. Dat maakt dat een ieder vanuit zijn rol wordt aangesproken op integriteit en verantwoordelijkheid zoals de vaste mentoren, bureauvrijwilligers, coördinatoren, administratief medewerkster en bestuur.
  Op individueel niveau en voor de gehele bureauorganisatie leggen we verantwoording af aan de rechtbank. Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele Bewind en Mentorschap en Mentorschap Nederland toetst jaarlijks de kwaliteit.
 • Diversiteit en nuchterheid
  Onze stichting is een bont gezelschap Brabanders. Onze manier van denken is vanuit creativiteit en vrijheid. Dat doen we met een zekere nuchterheid. Dat wat werkt behouden we en waar we stagneren zullen we na bezinning nieuwe routen uitproberen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn harde werkers die zich oprecht voor hun medemens inzetten. We gaan zuinig om met de beschikbare middelen en maken keuzes op basis van de toegevoegde waarde.

Goed mentorschap

Goed mentorschap bestaat uit een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om dat te borgen werken wij ook volgens de kwaliteitsnormen en uitgangspunten van Goed Mentorschap . Daarnaast geeft Goed Mentorschap een beeld van wat wij kunnen bieden.

De uitgangspunten van Goed Mentorschap zijn:

 1. Onze cliënt houdt zo veel mogelijk zelf de regie over zijn/haar leven.
 2. Onze mentoren streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt na.
 3. Mentor-cliënt en mentor-coördinator communiceren open met elkaar.
 4. De stichting informeert, begeleidt en schoolt mentoren.

De coördinatoren zorgen ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn opdat een mentor goed mentorschap kan uitvoeren. Net zoals het bestuur diezelfde taak heeft voor de coördinatoren

Betrokkenheid en Klachtenregeling

Ook naast het bieden van begeleiding en scholing blijft Mentorschap West-Brabant nauw betrokken bij de werkzaamheden van de mentoren:

 • Mentorschap West-Brabant waakt over het functioneren van haar mentoren en biedt ondersteuning wanneer dat nodig is.
 • Zij organiseert bijeenkomsten voor mentoren waarbij bepaalde thema’s en onderwerpen onderling besproken kunnen worden.
 • De mentoren worden begeleid bij het opstellen van een jaarverslag, dat jaarlijks aan de kantonrechter gegeven moet worden.
 • Wij hebben een eigen klachtenregeling waarbij we gebruik maken van onafhankelijke "klachtencontactpersonen"

zie voor meer informatie het document "landelijke klachtenregeling"

FacebookFinduson

logo westbrabant 

ANBI

Mentorschap West-Brabant is aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling

Registratie ANBI

Lees meer

Bewaren

 

 

 image.png

Beste mensen, 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een hoopvol, gezond en gelukkig 2022. 

Mariet en Myriam 

Coördinatoren Mentorschap West Brabant

​In de kerstvakantie periode is het kantoor van het Mentorschap West Brabant gesloten op vrijdag 24 en vrijdag  31 december.

De overige dagen zijn wij om de beurt aanwezig en bereikbaar via 076-5083537.

 

 covid
COVID-19 en onze cliënten:
Mentorschap Nederland: Wij volgen de adviezen van het RIVM
 
Binnen Mentorschap Nederland worden de richtlijnen en adviezen van het RIVM als basis voor ons handelen gehanteerd. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening en zorg voor onze cliënten doorgaat op een zo veilig mogelijke manier. Dat betekent dat de medewerkers en mentoren die geen klachten hebben gewoon werken. Wel zorgen we ervoor dat contact met cliënten, zorginstellingen, familie en andere betrokkenen zoveel mogelijk via telefoon, email of beeldbellen verloopt.”

Logo Nieuwsbrief MWB

De Nieuwsbrief van het bestuur juli 2021 is uit!

Lees hier de nieuwste Nieuwsbrief!

Liever automatisch alle nieuwsbrieven ontvangen? Laat dan hier je e-mailadres achter.

 

 Logo NieuwsFlitsMWB
 

 

De Nieuwsbrief van mei 2021 is uit!

Lees hier de nieuwste Nieuwsbrief!

Liever automatisch alle nieuwsbrieven ontvangen? Laat dan hier je e-mailadres achter.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mentoren!

De regie voeren over het eigen leven is niet altijd eenvoudig, zeker wanneer er om je heen geen netwerk (meer) is. Dementerende mensen, mensen met psychische problemen, mensen met een verstandelijke beperking, allemaal hebben zij daar in meer of mindere mate moeite mee. Om hen daarbij te ondersteunen kunnen mentoren worden aangesteld door de kantonrechter. Een mentor is een vrijwilliger die de betrokkene helpt bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. . Stichting Mentorschap West-Brabant heeft als doelstelling vrijwilligers die mentor willen worden te werven, op te leiden en te koppelen aan mensen die een mentor zoeken. De mentor wordt begeleid en ondersteunt tijdens zijn mentorschap. Een paar keer per jaar wordt er een cursus (kosteloos) georganiseerd voor aankomende mentoren. Is je interesse inmiddels gewekt? Meld je dan aan voor een vrijblijvend intake gesprek!
Bekijk hier het mentorschap in cartoonvorm!

 

 

                                                      Rechtspraak logo 678x381

De Rechtspraak: een website boordevol informatie!

Op de website www.rechtspraak.nl  vindt u, naast heel veel informatie, die voor u als mentor belangrijk is, verschillende actuele documenten, die met uw mentorschap verband houden. U krijgt hier alle informatie over Mentorschap, Bewindvoering en Curatele. Kijk er eens naar en doe er uw voordeel mee!

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewareBewareBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

Bewaren

BewareBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Ik ben op zoek naar een mentor, hoe werkt dat?

      Lees dat hier!                 

Easy Facebook Page