• .Plaatsen MWB

Nalatenschap

 U kunt Stichting Mentorschap West-Brabant ook op een bijzondere wijze steunen in de vorm van een nalatenschap.

Nadenken over een testament, en dus over wat er gebeurt als u er niet meer bent, is geen alledaags onderwerp. Terwijl het een geruststellend idee kan zijn te weten dat zaken goed geregeld zijn zoals u dat zou willen.

Waarom nalaten aan Stichting Mentorschap West-Brabant?
De stichting werft vrijwilligers en leidt hen via geldende kwaliteitsnormen op tot mentor voor een kwetsbare West-Brabanders. Iemand die door ziekte of beperking niet voldoende in staat is om op te komen voor eigen zorgbelangen heeft met een mentor iemand naast zich staan voor hem of haar alleen. Een onafhankelijk adviseur, vertrouwenspersoon en belangenhartiger. Met de toenemende vergrijzing zullen steeds meer mensen zonder familie of naasten zijn. Wie ziet dan toe dat de zorg wordt gegeven die nodig is, past en is afgesproken? In een testament is het opnemen van een goed doel een mogelijkheid uitdrukking te geven aan wat u belangrijk vind. Iedereen die Stichting Mentorschap West-Brabant via een testament geld nalaat, zorgt er zo ook na zijn overlijden voor dat het werven, opleiden begeleiden van mentoren en hen koppelen als vertrouwenspersoon aan een kwetsbare Brabander kan worden voortgezet.

Sinds 1 januari 2006 is uw nalatenschap aan een goed doel, vrij van successierecht. Uw geld komt volledig ten goede aan het werk onze stichting.

Het regelen van een nalatenschap via een testament.
Wanneer u geen testament heeft opgemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn: uw echtgenoot of partner als deze nog leeft en uw eventuele kinderen. Als u geen kinderen heeft zal iemand na uw overlijden al uw nog levende familieleden moeten opsporen en zal uw erfenis over hen verdeeld worden. Hierbij gaat een groot deel van de nalatenschap op aan kosten en successierechten. Wanneer u nalaat aan een goed doel komt echter uw volledige nalatenschap ten goede aan dit doel.
Wilt u zelf bepalen wat er met uw erfenis gebeurt en Stichting Mentorschap West-Brabant geld of goederen nalaten, dan kan dit uitsluitend via een testament. U kunt kiezen voor een legaat of erfstelling.
Let wel: nalaten aan Stichting Mentorschap West-Brabant hoeft niet de gehele nalatenschap te betreffen. U kunt vanzelfsprekend ook een deel van uw erfenis voor ons werk bestemmen.

Veel mensen denken dat alleen mensen met een hoog inkomen en een groot vermogen kunnen nalaten aan een goed doel. Niets is minder waar. Iedereen die via Stichting Mentorschap West-Brabant wil zorgen dat kwetsbare Brabanders zónder familieleden onafhankelijk én goed vertegenwoordigd zijn in immateriële zaken kan iets doen. Elke nalatenschap, geld of goederen, is welkom en zo kan de stichting zorgen voor onafhankelijke vertegenwoordiging voor mensen die zélf hun gezondheidsbelangen niet goed (meer)  kunnen behartigen.

Juist met alle verschuivingen in de zorg is uw bijdrage essentieel om zo kwetsbaren zónder naasten de rust te geven dat onafhankelijk vertegenwoordigd zijn.
Kiest u ervoor om Stichting West-Brabant op te nemen in uw testament, dan adviseren wij u om contact op te nemen met een notaris.