• frontpage
  • Welkom bij Mentorschap West-Brabant

Met recht betrokken!

De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Mentorschap West-Brabant. werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Ook bemiddelen wij bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Mentorschap West-Brabant geeft informatie en advies over het mentorschap.

Wat als je niet meer in staat bent om zelf keuzes te maken?

 Voor personen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking is het vaak onmogelijk om een weloverwogen beslissing te nemen, hoewel juist deze mensen regelmatig ingrijpende beslissingen of besluiten moeten nemen!

Als er geen familie is die deze zorg voor hen draagt,wie dan wel?

Wie neemt voor deze groep mensen beslissingen op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding en verpleging, wanneer dat zelf niet meer gaat? Dat is de taak van de mentor. Het mentorschap is speciaal in het leven geroepen voor mensen die door hun beperkingen niet meer in staat zijn om hun eigen keuzes te maken.

Wat is een mentor?

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een betrokkene die door psychische of lichamelijke oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met een verslaving.

Hoe vraag ik het mentorschap aan?

Mentorschap kan door de betrokkene zelf, door de familie (tot in de vierde graad) of door de instelling waar de persoon woont, worden aangevraagd. De mentor wordt vervolgens door de kantonrechter benoemd. Klik hier als u op zoek bent naar een mentor.

Wat doet de mentor?

De mentor vertegenwoordigt de betreffende persoon op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Daar waar nodig neemt de mentor beslissingen over zorg en persoonlijk welzijn van de betrokkene over. Daarbij wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met wat de persoon nog wél kan. Als de betrokkene nog in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan probeert de mentor dit zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Lees hier meer over het takenpakket van de mentor.

Hoe word ik zelf mentor?

Als mentor bent u niet zomaar een vrijwilliger, u betekent namelijk écht iets voor een ander. Bij Stichting Mentorschap West-Brabant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mentoren, die bereid zijn om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende zorg van een ander op zich te nemen. Klik hier als u ook echt iets voor een ander wil betekenen!

Nieuw bestuur

Nieuwe bestuursleden

  • Wat is een mentor?
  • Mentor zoeken
  • Zelf mentor worden
  • Informatie over mentorschap

right img

right img2

right img3

Jongste mentoren aan het woord!

Twee van de jongste actieve mentoren in onze regio zijn de zussen Ilham (19) en Bouchra (22)Ezzamouri uit Sint Willebrord. Ilham studeert Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Bouchra studeert dit jaar af in Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze zijn mentor van twee broers.  Lees hier het gehele bericht.

Nieuwsbrief juni 2017

 Per 1 januari 2017 zijn we aangetreden als nieuw bestuur van de Stichting Mentorschap West Brabant ( MWB).

Voorzitter is Bas Janse, vice-voorzitter Gradus de Klein, secretaris Eric Reynaers, penningmeester, Bart Herklots, algemeen bestuursleden Ilona van Es en Marcel Voeten.

We zijn nu een half jaar in functie. Dat lijkt ons een goed moment om u met deze Nieuwsbrief te informeren over wat we tot nu toe hebben gedaan.

                Lees hier de Nieuwsbrief

Wat doet de Supportgroep MWB?

Wat doet de Supportgroep Mentorschap West-Brabant eigenlijk ? Als voorzitter van de Supportgroep (SG) van Mentorschap West-Brabant (MWB) is mij gevraagd om in het kort te laten weten wat dit orgaan binnen MWB nu eigenlijk doet. De SG is in 2014 spontaan opgericht en bestaat momenteel formeel uit 8 leden; wij zijn allen vrijwilligers. Lees hier het gehele bericht.

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

veilige-handen-Mentorschap

Onze missie

Mentorschap West-Brabant streeft ernaar om elke burger in West-Brabant, die de regie over zijn leven verliest, te vertegenwoordigen, zodat hij de mogelijkheid behoudt om te blijven leven op de manier die door hem gewenst wordt.

Mentorschap West- Brabant

Mentorschap West-Brabant zet zich in voor de opleiding, begeleiding en ondersteuning van mentoren in West-Brabant. Haar taken bestaan uit; het werven en selecteren van mentoren, bemiddeling tussen mentor en cliënt, het begeleiden van mentoren bij invulling van het mentorschap, het bieden van coaching en opleidingen en het geven van advies en informatie over het mentorschap.

Persbericht 2016-03-03

msr afbeelding website

Betrokkenheid en Klachtenregeling

Ook naast het bieden van begeleiding en scholing blijft Mentorschap West-Brabant nauw betrokken bij de werkzaamheden van de mentoren:

  • Mentorschap West-Brabant waakt over het functioneren van haar mentoren en biedt ondersteuning wanneer dat nodig is.
  • Zij organiseert bijeenkomsten voor mentoren waarbij bepaalde thema’s en onderwerpen onderling besproken kunnen worden.
  • De mentoren worden begeleid bij het opstellen van een jaarverslag, dat jaarlijks aan de kantonrechter gegeven moet worden.
  • Er is een klachtenregeling waarbij we gebruik maken van onafhankelijke "klachtencontactpersonen"

zie voor meer informatie het document "landelijke klachtenregeling"

Film over ouderenmishandeling.

Mentorschap West-Brabant is 23 september begonnen met de opnames voor de film over ouderenmishandeling. De film is een weerspiegeling van een daadwerkelijke casus van een oudere man in een verzorgingshuis.
Meer info

Conferentie over ontspoorde mantelzorg.

De conferentie “Ontspoorde Mantelzorg” die door Mentorschap West-Brabant, in samenwerking met “Veilig Thuis West-Brabant”, op 29 november is georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur is uiterst succesvol verlopen.
Meer info

hands